Nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk

 I vår plan för att göra Borås till en fossilbränslefri stad ingick uppförande av ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Det markförberedande arbetet påbörjades i augusti 2015, därefter tog övriga entreprenader vid och anläggningarna stod klara 2019.

Varför behövdes ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk?

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska fungera. Målsättningarna med projektet:

  • Garantera säkra fjärrvärmeleveranser.
  • Kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten.
  • Mer förnybar elproduktion, motsvarande elanvändning för ca 3 000 normalhushåll.
  • Uppfylla Borås Stads miljömål för förnybar el.
  • Ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.Kraftvärmeverket

Avloppsreningsverket

Avfallsanläggningen

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.