Nyhetsarkiv - 2021

 • Anslutningskontroller Bergdalen  Under vecka 41-45 kommer vår entreprenör SVAPIPE att genomföra anslutningskontroller på dagvatten- och avloppsanslutningarna i Dannike. Kontrollen innebär att ofarlig teaterrök pumpas in i ledningarna...
  Läs mer
 • Fortsatt långa leveranstider av avfallspåsar  Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på avfallspåsar samtidigt som våra leverantörer inte har möjlighet att möta det ökade behovet. Därför vill vi fortsatt uppmana våra kunder att hushålla med sina pås...
  Läs mer
 • Dialogmöte framtida dricksvattenförsörjning i Borås  Välkommen på ett möte där vi kommer berätta om arbetet och utredningar som görs inför tillståndsprocessen för vattenuttag i sjön Tolken.
  Läs mer
 • Uppmärkning av slamanläggningar  Alla som äger en slamanläggning inom Borås Stad har under augusti fått en skylt på posten för uppmärkning av anläggningen.
  Läs mer
 • Priser 2022  Nästa års priser finns att läsa i prisbrevet som skickats ut till fjärrvärmekunderna.
  Läs mer
 • Nytt vattenverk  Se presentation och inspelning från samrådet samt frågor och svar angående utredningen om ny ytvattentäkt i sjön Tolken.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Stenkastgatan.  Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med
  Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Stenkastgatan.

  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Parkängsgatan.  Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Parkängsgatan.
  Läs mer
 • Samråd och samrådsunderlag  Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande...
  Läs mer
 • Informationskväll - ny avfallsplan  Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för att tillsammans över kommungränserna verka för a...
  Läs mer
 • Nya VA-ledningar på Badvägen i Sandared.  Vi anlägger just nu nya VA-serviser till två tomter på Gamla Landsvägen. Närmaste anslutning är Badvägen och den kommer att vara avstängd för genomfart under byggtiden.
  Läs mer
 • Sand på återvinningscentralerna  På våra återvinningscentraler kan du som privatperson hämta sand att använda om du vill halkbekämpa hemma på din tomt.
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.