Nyhetsarkiv - 2021

 • Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper  Från och med 1 januari 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och
  återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt
  hållbar lösning för fortsatt insamling och ...

  Läs mer
 • Fjärrvärmen i Borås – en guldklimp i klimatomställningen  Idag måndagen den 21 november stängdes symboliskt oljekranen till kraftvärmeverket Ryaverket i Borås. På plats deltog vice statsministern, miljö- och klimatministern Per Bolund som anser att fjärrvärm...
  Läs mer
 • Fortsatt långa leveranstider av avfallspåsar  Vi har fortsatt leveransproblem med vita avfallspåsar. Därför vill vi uppmana våra kunder att hushålla med sina påsar och endast beställa mindre volymer av påsar. Tänk även på att enbart använda avfal...
  Läs mer
 • Uppmärkning av slamanläggningar  Alla som äger en slamanläggning inom Borås Stad har under augusti fått en skylt på posten för uppmärkning av anläggningen.
  Läs mer
 • Priser 2022  Nästa års priser finns att läsa i prisbrevet som skickats ut till fjärrvärmekunderna.
  Läs mer
 • Nytt vattenverk  Se presentation och inspelning från samrådet samt frågor och svar angående utredningen om ny ytvattentäkt i sjön Tolken.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Stenkastgatan.  Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med
  Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Stenkastgatan.

  Läs mer
 • Samråd och samrådsunderlag  Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande...
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.