Nyhetsarkiv - 2020

 • Ändrade tömningsdagar och byte av veckor för hushållsavfall  Inför jul och nyår ändrar vi tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.
  Läs mer
 • Besökscenter/reception Elektra stängt tills vidare  På grund av de ändrade riktlinjerna gällande Covid-19 och de allmänna skärpta råden är vi tyvärr tvungna att hålla besökscenter på Elektra stängt. Vi återkommer så snart som det är möjligt att öppna i...
  Läs mer
 • Magnus Kårestedt ny VD för Borås Energi och Miljö  Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att utse Magnus Kårestedt till ny VD i bolaget.
  Läs mer
 • Vattendagen, Kretsloppet och Kretsloppsveckan 2020 ställs in  Detta med hänvisning till gällande restriktioner och beslut från Regeringen och Folkhälsomyndigheten avseende ”max 50 deltagare” vilket fortfarande ligger kvar som en gräns.
  Läs mer
 • Förslag om nya avfallsföreskrifter  Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår just nu, däremot har arbe...
  Läs mer
 • Hushåll med svarta och vita påsar  På grund av rådande omständigheter får vi begränsade leveranser av avfallspåsar då vår leverantör prioriterar sjukvård och omsorg.
  Läs mer
 • Nu ska boråsarna Sortera mera hemma  På torsdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att Borås ska få ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.
  Läs mer
 • Med anledning av Corona/Covid-19Bästa kund och boråsare  Vi följer noga information och råd från myndigheter om aktuellt läge om Coronaviruset och Covid-19 och dess utveckling. Sedan i slutet på februari har bolagsledningen tillsammans med medarbetare aktiv...
  Läs mer
 • Tillkommande skatt på avfallsförbränning  Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns (Sku12). Skatten införs för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning samt medför mins...
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.