Nyheter

 • Uppdatering av kommunikationssystem för fjärrvärmemätare.  Merparten av vår värmemätare som vi idag har ute hos vår fjärrvärmekunder kommunicerar via 2G-nätet för att ta in data om bland annat förbrukning av fjärrvärme.
  Läs mer
 • Prissättning inför 2024.  Nästa års priser finns att läsa i prisbrevet som skickats ut till fjärrvärmekunderna.
  Läs mer
 • Risk för låga vattennivåer i sjöar  Våren och sommaren har hittills varit mycket torr med lite nederbörd. Detta innebär att det finns risk för låga nivåer i de sjöar vi reglerar med vår vattenkraft. Detta gäller framför allt Öresjön (Ma...
  Läs mer
 • Fastighetsnära bygg- och rivningsavfall  Från och med den 1 januari 2023 blir omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är Borås Energi och Mil...
  Läs mer
 • Energifyllt samarbete som framtidssäkrar Borås biogas  Nu är det klart att Borås Energi och Miljö och St1 kommer samarbeta kring biogasen i Borås. Borås Energi och Miljö ska producera biogas genom rötning av matavfall och avloppsslam, St1 ska förädla biog...
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.