Kretsloppsveckan 2020 är inställd

Detta med hänvisning till gällande restriktioner och beslut från Regeringen och Folkhälsomyndigheten avseende ”max 50 deltagare” vilket fortfarande ligger kvar som en gräns.Ⓒ Copyright Borås Energi och Miljö