Taklagsfest AVLOPPSpumpstationen

Det bjöds på smörgåstårtan till gänget som arbetar vid pumpstationen.


Förra veckan var det taklagsfest på pumpstationen på Gässlösa. Detta för att fira att taket var på plats och att det i princip är en tät byggnad. Nästan alla dörrar och fönster är monterade på plats. Borås Energi och Miljö och entreprenörerna Veidekke åt smörgåstårta gemensamt och firade delmålet. 
 

Arbetena på pumpstationen fortskrider nu enligt följande, på taket finns fortfarande arbeten med fasadkrönet kvar att göra men det kräver dock uppehållsväder för att kunna slutföras. Men arbeten som inte är väderberoende fortgår enligt plan, de flesta tunga installationsarbetena är gjorda exempelvis i sumprummet där allt avloppsvatten kommer att tas in.

I pumpmaskinrummet är snart alla rör monterade och det är klart för provtryckning. När rören är provtryckta kommer arbetet med att montera ett gallerdurksplan över alla rör så att personalen kan ta sig fram till pumpar och ventiler. El kablage till motorer är dragna och nu pågår arbeten med styr- och signalutrustning.

På markplan pågår arbete med innerväggar. De murade väggarna är klara och montage av gipsväggarna pågår. Elrum som strömtransformatorerna ska stå i är målade och klara för installatörerna att ta vid. Även vårt eget fjärrvärmegäng är på gång in för installation av fjärrvärme i byggnaden.

På övre plan där ventilationen ska installeras kommer golvet att spacklas kommande vecka för att kunna lägga plastmatta som är ett krav under ventilationsaggregatet.


Målsättningen är att pumpstationen ska vara helt färdig för provdrift i maj. 

Bilden visar pumpmaskinrummet. Alla pumpar monterade och de flesta rören dragna. Över rören kommer ett gallerdurksplan att ligga.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö