Nya tömningsdagar från och med maj - Sortera mera hemma.

I maj får du nya tömningsdagar av kärl 1 och 2 för hushållsavfall.

De flesta kan se sina nya dagar i appen redan nu men för vissa lägger vi in en fri extratömning för att inte intervallet ska bli för långt.

Om det vid bytet av dagar blir ett intervall som överstiger 7 dagar för kärl 1 respektive 14 dagar för kärl 2, kommer vi att utföra en extra tömning. Datum för eventuell extratömning kommer du att kunna se i appen "Sortera med mera".

Ladda ner appen för att hålla koll på dagarna och där kan du få en push-notis inför tömning. Du kan även se dina tömningsdagar på borasem.se/vilkendag

 

Varför gör vi detta?

Nu när alla hushåll fått det nya insamlingssystemet effektiviserar vi logistiken ytterligare och förbättrar arbetsmiljön för våra chaufförer genom att lägga om rutterna. Förändringen kommer också att minska driftstörningarna vid t ex vinterväglag och minska miljöpåverkan. Omläggningen omfattar ca 20 000 hushåll och kommer därför att ske successivt.

De flesta kan se sina nya dagar i appen, på Mina sidor och på hemsidan redan nu men för vissa lägger vi in en fri extratömning för att inte intervallet ska bli för långt. Då ser du datumet för extratömningen som nästa tömningsdag, därefter kan du se dina ordinarie dagar.

Vår ambition är att ditt avfall ska hämtas så likt din ordinarie tömning som möjligt. Om det vid bytet av dagar blir ett intervall som överstiger 7 dagar för kärl 1 respektive 14 dagar för kärl 2, kommer vi att utföra en extra tömning. Datum för eventuell extratömning kommer du att kunna se i appen "Sortera med mera".

På alla kärl 1 har vi informerat genom en hängare på kärlet vid tömning från och med den 17 april. Information finns här på hemsidan och i appen.

Kolla med en granne om du kan få lägga mat- och restavfall i deras kärl om ditt är fullt. Förpackningar kan lämnas på en återvinningsstation. Fram till och med den 31 maj finns det även möjlighet att lämna ditt mat- och restavfall på våra återvinningscentraler i speciellt anpassade kärl för hushållsavfall.

Alla kunder har fått information genom en hängare på sitt kärl 1 om att tömningsdagar ändras och att nya dagar syns i appen och på hemsidan. Under maj månad kommer vi att ha överseende att den nya tömningsdagen samt extra tömningar kan missas och tömma de kärl vi ser oavsett om det är felvänt eller eventuell dragväg.