En del frågor är vanligare än andra

Här hittar du de mest förekommande frågorna som vi brukar få.

Krossat restavfall

Avfallsfrågor

Hur får jag nya soppåsar?

Om du bor i fristående villa, radhus, kedjehus eller parhus och har det gamla insamlingssystemet knyter du en påse av den färg som du behöver i handtaget på ditt avfallskärl på tömningsdagen så lämnar vi en ny rulle till dig. Har du nya systemet Sortera mera hemma kan du använda vilka avfallspåsar som helst till det brännbara restavfallet och vi tillhandahåller inte dessa. Papperspåsar finns att hämta på återvinningscentralerna. Har du en hyresfastighet beställer du påsar här på vår webbsida eller ringer till Kundcenter.

Hur anmäler jag utebliven sophämtning?

Du ringer oss på 020-97 13 00 eller skickar ett mail till kund@borasem.se

Vårt avfallskärl har gått sönder, hur får jag detta åtgärdat? Kostar det något?

Kontakta oss och berätta vad som hänt. Om ditt avfallskärl har gått sönder av normalt bruk så kostar det ingenting, men om det gått sönder på grund av åverkan så får du själv stå för kostnaden för det nya kärlet. Vad ett nytt kärl kostar får du veta när du ringer oss.

Vart vänder jag mig när jag har frågor angående min faktura?

Har du frågor angående din faktura ringer du oss på nummer 020-97 13 00.

Hur får jag reda på vilken dag ni tömmer vårt avfallskärl?

Sök efter din adress på Nästa tömningsdag eller ladda ner vår app Sortera med mera så får du dessutom en påminnelse dagen innan tömning.

Var vänder jag mig för att få avfallshämtning vid inflyttning i nya villan?

För att få avfallshämtning vid din nybyggda villa, kontakta oss via e-post kund@borasem.se.

Var kan jag lämna asbest?

Material som innehåller asbest tas endast emot på Sobacken och ska lämnas väl inplastat. Boende inom Borås Stad som kommer med privat bil får lämnas avfallet kostnadsfritt. Det som krävs är en ifylld blankett grundläggande karakterisering Pdf, 145 kB. för asbestmaterial som lämnas vid ankomst. För mer information och vilka öppettider som gäller för inlämning av asbest kontakta vågpersonalen vagen@borasem.se eller 033-35 74 87.

Hur hittar jag till avfallsanläggningen Sobacken?

Om du kommer från Borås tar du riksväg 41 mot Varberg. När du har åkt ca 7 kilometer tar du avfarten skyltat Energi- och Miljöcenter.

GPS-koordinater
WGS84 57°39'7.1"N 12°55'2.4"E

Var finns Borås Energi och Miljös Kundcenter?

Vi finns på Västerlånggatan 10 i Borås.

Hyr ni ut containrar?

Ja, vi hyr ut containrar. Ladda ner pdf med de vanligaste storlekarna och modellerna på containrar för företag Pdf, 923.1 kB. eller för de vanligaste containrarna för privatpersoner Pdf, 939.9 kB.. Kontakta sedan oss för att beställa den container du vill ha.

Hur beställer jag slamsugning?

Om du har en två- eller trekammarbrunn slamsuger vi den en gång per år. Ifall du vill få det gjort däremellan eller om du har en sluten tank kontaktar du oss. Läs mer om vår slamsugningstjänst.

Kan jag tömma min latrin från campingbilen hos er?

Vi tar inte emot detta utan hänvisar till campingplatser och rastplatser som tar emot latrin. Detta kan du läsa mer om på trafikverket.se.

Varför har jag fått ett sms från er?

Vi använder oss av en tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus. Vill du ändra nummer eller avregistrera dig, läs mer här.

Kan jag lämna in slakavfall från jakt hos er?

Nej, det kan du inte. Slaktavfall från vilt får lämnas i skogen, så länge det inte lämnas i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet bör vara så stolt att det inte riskerar att skapa olägenhet, ett riktvärde att använda är minst 2 km.
Referens:https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/miljofarligverksamhet/djurlantbrukochhastgardar/tahandomdodadjur.4.7f3aa77917dae31e35ddda9.html

Fallfrukt

Biogas

Vad är biogas?

Biogas är det miljömässigt bästa drivmedlet för fordon. Biogas är till största delen metangas och är producerat av biologiskt avfall och tillför därmed inget nettotillskott av fossilt koldioxid till naturen.

Vad är naturgas?

Naturgas består till störst del av metangas, precis som biogas. Dock är naturgas ett fossilt bränsle som finns i jordskorpan. Naturgas utvinns främst ur separata gasfyndigheter i jordskorpan, eller i samband med oljeutvinningen. Naturgas sänker utsläppen av fossilt kolidioxid med cirka 20 % jämfört med bensin.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är samlingsbegreppet för gas till fordon. Fordonsgas kan vara 100 % biogas, eller 100 % naturgas eller en mix mellan dessa två gaser. Man kan blanda dessa gaser som man vill, då båda är metangas. Motorer påverkas inte negativt av att blanda dessa gaser.

Varför är biogas det bästa drivmedlet för bilar?

Biogas är producerat av biologiskt avfall och tillför således inte något fossilt koldioxid till naturen. Metangas bildas när biologiskt avfall rötas. Genom att röta det biologiska avfallet i en rötkammare hindrar man metangasen att komma ut i atmosfären. Metangas är en 20 gånger mer aggressiv växthusgas än koldioxid, och då metangasen tas om hand i rötkammaren och sedan förbränns i en bilmotor för att släppas ut från bilen i form av koldioxid och vatten, görs helt enkelt en dubbel nytta för naturen.

Varför måste man även tanka bensin i gasbilar?

Gasbilen behöver bensin för att starta bilen, det vill säga som startbränsle för att tända gasen. Sedan fyller även bensintanken funktionen som reservbränsle om gasen tar slut. De flesta bilar har gas som primärt bränsle, för att sedan automatiskt gå över till att drivas på bensin när gasen tar slut.

Vy över en sjö

Vatten och avlopp

Varmvatten, kan jag dricka det?

Nej, gör inte det. Varmvatten är inget livsmedel och ska inte användas till mat och dryck. Varmvattenledningar inomhus är ofta av koppar. Koppar löses ut i varmvatten och kan ge illamående och kräkningar hos känsliga personer. Använd därför enbart kallvatten till matlagning och dryck. Gör inte t.ex. välling av varmvatten utan använd kallvatten och värm.

Tjänligt vatten, vad betyder det?

Tjänligt är det högsta betyg dricksvatten kan få enligt de krav som Statens Livsmedelsverk ställer.

Mitt vatten ser inte ut som det ska?

Läs mer om felsökning vid problem med vattnet.

Blir vattnet bättre om jag sätter på ett extra filter?

Nej snarare tvärtom. Risken att det blir sämre ökar betydligt. Bakterietillväxt i filter kan ge hygieniska problem.

Skall du flytta in/ut ur fastighet? Har du frågor om din vattenräkning?

Kontakta oss på nummer 020-97 13 00.

Ska du borra efter bergvärme?

Ring Miljökontoret tel 033-35 30 00.

Har du problem med läckande kranar vid din vattenmätare?

Ta kontakt med rörfirma (båda kranarna vid vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar).

Har du en privat brunn som har sinat?

Kontakta Servicekontoret tel 033-35 75 54.

Behöver du fylla din utomhuspool med vatten?

I första hand, försök att fylla den själv genom påfyllning via egen kran i fastigheten. I andra hand kan vatten få hämtas från anvisad spolpost/brandpost. Tjänsten debiteras per timma för hyra av ståndrör, slang och vattenkostnader, för mer information kontakta oss.

Behöver du stänga av vattnet ute i gatan, tillfälligt till din fastighet?

Ring oss ett par dagar innan, så vi har möjlighet att åka ut och kontrollera att ventilen fungerar ordentligt.

Stopp i avloppet?

Ring oss, vi är bemannade dygnet runt. Vi står alltid för kostnaden när problemet/orsaken till stoppet finns på huvudledningsnätet. Om däremot stoppet finns inne i din fastighet eller att du genom att ha spolat ner något olämpligt som har orsakat stoppet i din servis, så får du stå för kostnaden. Läs mer.

Så undviker du stopp i avloppet

Spola aldrig ner något annat i avloppet än kiss, bajs och toapapper. Särskilt kattsand, bindor och pappershanddukar brukar ställa till problem. Gör rent golvbrunnar till dusch och andra avlopp regelbundet. Torka ur stekpannan med papper innan disk. Fett kan stelna i avloppsrören och täppa till. När det blir mycket fett som vid fritering ska fettet hällas över i en sluten behållare och lämnas till återvinningsstation eller hällas i svart påse. Undvik att placera träd i närheten av avloppsledningen, eftersom rötterna kan tränga in genom skarvarna och orsaka stopp. Speciellt bör pil och poppel undvikas.

Brunnslock som väsnas

Har du problem med ett brunnslock som låter utanför din fastighet eller som för oväsen när du kör över med bilen? Kontakta Kundcenter så åker vi ut och gör en bedömning och åtgärdar felet.

Har du fått ovälkomna besökare?

Misstänker du att du fått in råttor i din fastighet via avloppet? Kontakta ditt saneringsbolag eller hemförsäkring så lägger de ut gift i fastigheten. Kontakta Kundcenter så beställer vi en sanering i våra brunnar på gatumark.

Har du problem med avloppslukt i din fastighet?

Om du har problem med avloppslukt inne i fastigheten och det rinner undan som vanligt i toastol/dusch/badkar/handfat kan du kontrollera följande saker innan du tar kontakt med oss. * Har du varit bortrest och inte använt vattnet på ett tag (tomt vattenlås) spola en stund i dusch/badkar, så försvinner lukten. * Kontrollera så packningen runt toalettstol och handfat är helt tät.

Varför har jag fått ett sms från er?

Vi använder oss av en tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus. Vill du ändra nummer eller avregistrera dig, läs mer här.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.