Anslut er fastighet till fjärrvärme

Anslutningen sker i fem steg:

Steg 1 - Intresseförfrågan eller kontakt från dig

Du kan alltid kontakta oss med en fråga om det finns möjlighet att få fjärrvärme till din fastighet. Vi skickar ibland ut en intresseanmälan till fastigheter som finns i närheten till vårt fjärrvärmenät, som vi vet inte har fjärrvärme ännu. Har du inte hört något från oss så kontakta oss. Du kan också fylla i en servisanmälan Pdf, 134.7 kB. för fjärrvärme och skicka till oss.

Steg 2 - Offert

För att skicka en offert på fjärrvärme till dig behöver vi några uppgifter: Hur mycket energi behöver du idag för att värma upp och varmvattenförsörja din fastighet? Hur stor är den uppvärmda ytan? Hur många lägenheter har fastigheten? Ofta gör vi också ett första besök till fastigheten för att se hur vi bäst kan nå den med en fjärrvärmeledning. Vill du ha ett pris på en komplett installation av fjärrvärme från oss, behöver vi se vad du har för värmeinstallation idag.

Steg 3 - Avtal

I offerten skickar vi oftast med ett avtalsförslag på fjärrvärme som du kan underteckna och skicka tillbaka till oss. I offerten brukar vi också ange en leveranstid. Normalt brukar vi behöva ca 8-12 arbetsveckor från tecknat avtal tills du får fjärrvärme inkopplat. Ibland kan det gå fortare, men ibland kan det också ta längre tid.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.  Pdf, 124 kB.

Nya villkor som gäller från september 2023.
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme 2023. Pdf, 188.2 kB.

Steg 4 - Anslutning

Vi kontaktar dig för projektering av fjärrvärmeledningen på din tomt, och var det är lämpligast att placera fjärrvärmeväxlaren i fastigheten. När det är dags för utförande kontaktas du. Sedan gräver vi, lägger ner fjärrvärmeledning och installerar fjärrvärme i din fastighet. En funktionsbesiktning görs när allt är klart och här är du mycket välkommen att vara med. Då får du också information om hur fjärrvärmen fungerar och hur du kan ställa in värmen på reglerutrusningen. Du får även råd och tips om vad du behöver titta på.

Steg 5 - Energimätning och fakturering

Den fjärrvärmeenergi som du använder i fastigheten mäts upp på en värmemätare. Mätaren läser man av via en radiosändare eller via annan kommunikation. Fakturering av fjärrvärme sker sedan månadsvis, till de avgifter och priser som finns i ditt fjärrvärmeavtal.

Uppsägning fjärrvärme

Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme Pdf, 40.1 kB. och skicka till:
Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.