Energitjänster

Energistatus för företag

Ibland är det svårt att ha koll på allting i fastigheten. Har ni en känsla av att ni kan spara energi i fastigheten men vet inte riktigt hur? Vill ni spara pengar och snabbt komma igång med energieffektivisering i er fastighet? Då är Energistatus något för er!

Startskott för er energieffektivisering!

Snabba resultat med besparingspotential

Syftet med tjänsten Energistatus är att sammanställa fastighetens specifika energianvändning och bedöma hur stor energibesparingspotential som finns. Borås Energi och Miljö genomför uppdraget på kort tid och resultatet visar tydligt hur fastigheten förhåller sig i jämförelse med likvärdiga fastigheter.

Energieffektivisering för framtiden

Energistatus ger en bra grund för hur det fortsatta energiarbetet bör utformas i fastigheten. Om flera fastigheter studeras ser man tydligt vilka fastigheter som är mest energikrävande och har störst behov av energieffektivisering. I en Energistatus redovisar vi även en kostnadsfördelning mellan fjärrvärme, el, kyla och vatten som tas direkt ur det gemensamma debiteringssystemet. Om fastighetens energianvändning är hög vill vi hjälpa dig att minska denna och därmed sänka era driftkostnader.

Så här går det till:

Vi sammanställer fastighetens energianvändning för värme, kyla, el och vatten utifrån mätvärden och tittar sedan på de fem senaste årens förbrukningsmönster och sätter fastigheten i relation till likvärdiga fastigheter.

Är ni kund hos oss har vi via våra system både historisk och dagsfärsk information om er fastighets energianvändning och förbrukningsmönster.

Via vår Energistatus får ni en dagsfärsk förbrukningshistorik där potential till energibesparing kan bedömas, då byggnaden jämförs med nyckeltal för likartade byggnader.

I många fastigheter ser vi potential för energibesparing. I vissa fall är det små åtgärder som kan spara ert företag pengar på ganska kort sikt.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.