Biogas för företag

Det matavfall som du lägger i den svarta påsen, tillsammans med biologiskt avfall från företag, omvandlas till biogas. Slutprodukten blir ren förnybar biogas som kan användas som fordonsbränsle.

Fördelar med biogas för företag

Biogas är ett rent fordonsbränsle där utsläppen av kväveoxider är betydligt lägre än fossila bränslen som bensin eller diesel. När biogas förbränns sker inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Dessutom är utsläppen av kolväten nästan obefintliga. Biogas sänker utsläppen av koldioxid med 90 procent.

Hitta tankstationer för gasbilar i Borås

Pris på fordonsgas

Priset på fordonsgas hos Borås Energi och Miljö är 26:00 kr/kg (inkl moms). Priset motsvarar ett bensinpris på 17:33 kr/liter. Tanka med vårt tankkort så får du 20 öre rabatt per kg.

Skaffa tankkort – få 20 öre rabatt per kilo

Här kan du ansöka om Borås Energi och Miljös tankkort för företag.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.