Circulated

Vi erbjuder kunder som hanterar exempelvis textilier, give-away produkter, tredjepartlogistik med mera en mer hållbar lösning för sitt ”avfall”, genom cirkulation istället för destruktion. Circulated är ett samarbete mellan Borås Energi och Miljö, Borås Stad och olika kunder.

Materialet tas om hand och gås igenom för att sedan hanteras med en enklare handpåläggning av ”Daglig verksamhet” för att sedan distribueras och säljas av Borås Stads Återbruk. Dels i befintlig butik, men även i vårt gemensamma mobila återvinningsprojekt mini-ÅVC och ”Pop-Up Återbruk”. ​

Intäkterna vid försäljning av materialen ska täcka våra och Återbruks hanteringskostnader, men eventuellt överskott skänks till hållbar välgörenhet. ​

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.