Grundavgift för alla verksamheter

I Återvinningstaxan för 2023, som har antagits av Kommunfullmäktige i Borås Stad, har det tillkommit en grundavgift för alla verksamheter.

Grundavgiften ligger på 850 kr/anläggning och debitering kommer starta under Q2 2023. Förändringen gäller från och med 1 april 2023. Grundavgift gäller för alla verksamheter, oavsett tjänst.

Tidigare har grundavgiften varit inbakad i varje kärl, oavsett kärlstorlek, vilket inneburit att verksamhet som har haft många kärl har betalat mer grundavgift än den verksamhet som har haft få kärl. Genom att bryta ut grundavgiften blir det mer rättvist för samtliga verksamheter. Till följd av detta är kärlkostnaden generellt sänkt, i förhållande till förra året.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.