Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Från och med 1 januari 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och
återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt
hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med
höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade
producentansvaret för returpappe

Det nya kommunala ansvaret innebär en flexibilitet som ger kommunerna möjlighet att utforma
insamlingen efter de lokala förutsättningarna. I övrigt kommer systemet att vara sig likt - samma
slags returpapper ska fortfarande sorteras ut. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och
behandlas så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper
som produceras ska materialåtervinnas.

Vad innebär det för dig som kund?

Det innebär att det endast är den som kommunen har utsett att sköta hushållsavfallsinsamlingen
som får samla in tidningar. I Borås Stad är det Borås Energi och Miljö AB som sköter detta.
Har ni som fstighetsägare eller verksamhet avtal eller tjänster idag hos oss så behöver ni inte göra något alls. Har ni någon annan entreprenör som sköter det åt er får de inte längre göra det. Vill ni ha tidningar hämtade i fortsättningen ska ni alltså vända er till oss.

Kostnader för tidningsabonnemang taget ur Återvinningstaxan Pdf, 472.3 kB..

Returpapper i kärl

I avgiften ingår 5 meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift.

HÄMTNINGSINTERVALL

STORLEK 190-370 LITER AVGIFT PER KÄRL/ÅR

Var fjärde vecka

1 390 kr

Varannan vecka

3 010 kr

Varje vecka

6 030 kr

Returpapper i krantömmande behållare

Avgift debiteras enligt tabell 17. Gäller för behållare med 2-krokssystem.
Vid annat tömningssystem debiteras tilläggsavgift enligt tabell 12 kapitel 3.

HÄMTNINGSINTERVALL

AVGIFT PER BEHÅLLARE/ÅR

Varannan vecka

9 600 kr

Varje vecka

19 200 kr

Alla priser exklusive moms.

Vid frågor kontakta Kundcenter på 020-97 13 00 eller kund@borasem.se

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.