Information om kärl, kärlskåp och miljöhus

Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras i fastigheten eller uppföras som ett fristående avfallshus (ofta kallad återvinningshus, miljöhus eller kretsloppshus).

De vanligaste förekommande kärlen rymmer 140–660 liter. I soprummet ska det finnas behållare för matavfall och restavfall. Dessutom ska utrymmen för grovavfall finnas. Grovavfall samlas antingen in i ett grovfallsrum eller i en container. Ska ytterligare sortering erbjudas i fastigheten behövs även behållare för till exempel tidningar, förpackningar, batterier och lampor.

Dimensionering och prioritering av avfallsfraktioner

Vid dimensionering av ett nytt avfallsutrymme bör man utgå från hur mycket avfall som ska kunna lämnas, hur ofta hämtning ska ske och hur många olika fraktioner avfallet ska sorteras i. Tabellerna nedan ger en vägledning för planering.

Vilka fraktioner ska finnas?

Borås Energi och Miljö eftersträvar fullsortering av så många avfallsfraktioner som möjligt i miljörum/miljöhus. Minimikravet är matavfall och restavfall.

Vi rekommenderar även att man väljer fullsortering av dessa fraktioner:

 • Tidningar och trycksaker
 • Glasförpackningar färgade
 • Glasförpackningar ofärgade
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp (kan vid utrymmesbrist sorteras tillsammans med pappersförpackningar)
 • Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor mm)
 • Lysrör
 • Småbatterier
 • Mindre elavfall (mobiltelefoner, laddare, små leksaker etc.)
 • Textilavfall

Avfallskärl

De vanligast förekommande avfallskärlen rymmer 140-660 liter. Det största kärlet, 660 liter, har fyra hjul och de mindre har två hjul. Trehjuliga kärl av storleken 370 liter kan också förekomma. Minsta mått som rekommenderas för varje kärl framgår av tabellen nedan. Variationer kan förekomma.


Volym

Bredd

Djup

Höjd*

140 liter

49 cm

55 cm

107 cm

190 liter

56 cm

70 cm

107 cm

240 liter

58 cm

73 cm

107 cm

370 liter

77 cm

80 cm

107 cm

660 liter

126 cm

77 cm

125 cm

 Boda      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      

* Om lock ska gå att öppna på kärlen tillkommer kärlets djup (= lockets mått).

Vanliga mängder avfall i flerbostadshus med insamling av förpackningar och tidningar


Avfallsfraktion

Liter per vecka och lägenhet

Matavfall

10

Restavfall

50

Returpapper (tidningar etc)

15

Pappersförpackningar inkl wellpapp

35

Plastförpackningar

25

Metallförpackningar

2

Färgade glasförpackningar

2

Ofärgade glasförpackningar

1

 Boda      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      

Vanliga mängder hushållsavfall i fastigheter utan insamling av förpackningar och tidningar


Byggnadstyp

Liter per vecka

Flerbostadshus

80-90 liter per lägenhet, varav 15 liter är matavfall

Äldreboende

120-140 liter per boende

Skola

5-10 liter per elev

Förskola med blöjbarn

25 liter per barn

Butik

Varierar

Kontor

Varierar

 Boda      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      

Ungefärlig avfallsmängd per lägenhet och vecka


Avfallsfraktion

Ungefärlig mängd/vecka och lägenhet, liter

Vanligaste kärlstorlek, liter

Matavfall

15 liter

140, 190

Restavfall

50 liter

370, 660

Tidningar

15 liter

240, 370, 660

Pappersförpackningar inkl wellpapp

35 liter

370, 660

Plastförpackningar

15 liter

240, 370, 660

Metallförpackningar

2 liter

240, 370, 660

Färgade glasförpackningar

2 liter

190, 240

Ofärgade glasförpackningar

1 liter

190, 240

 Boda      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Lusharpan      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
        
 Boda      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      
MåndagStängt      
Tisdag07-12      
Måndag07-12      
Tisdag07-12      

Framtida förändringar

Svarta och vita påsen samt vårt optiska system kommer att avvecklas inom några år därför kräver vi att ni beställer minst två behållare så ni kan dela upp matavfall och restavfall i framtiden utan extra kostnader. Minst en behållare ska vara specialanpassad för matavfall. Vi rekommenderar också att man planerar för fullsortering med förpackningar och tidningar.

Vi kan rekommendera leverantörer kontakta gärna försäljningsavdelningen för råd.

För beställningsfrågor eller val av kärl/behållare
Kontakta försäljningsavdelningen
E-post: forsaljning@borasem.se

För tekniska frågor och placeringsfrågor
Kontakta transportavdelningen
E-post: transport@borasem.se

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.