Du måste ha javascript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda den här kalkylatorn.

VA-kalkyl

Typ av fastighet

  • Mer information
    Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
  • Mer information
    Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är: kontor, hotell, utbildning, förvaltning, restauranger, sjukvård, butiker, hantverk, stormarknader, utställningslokaler, småindustri, sporthallar.
  • Mer information
    Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Tomtyta (m2)

Antal lägenheter

Bruttoarea, BTA (m2)

Anslutning(ar)

Mer information
De anslutningar din fastighet skall ha beror på vilka verksamhetsområden som fastigheten ligger inom. Kontakta Borås Energi och Miljö för att få reda på inom vilka verksamhetsområden fastigheten ligger eller titta på karta här.

Ring 020-97 13 00 eller maila kund@borasem.se.

Anläggningsavgift (inkl. moms)

kr

Borås Energi och Miljö reserverar sig för eventuella fel i kalkylen. VA-taxan gäller alltid framför denna kalkyl.