VA-utbyggnad till Kullsand

Utbyggnad av allmänt VA till Kullasand är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Kullsand skall börja under 2018. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Kullasand

Öppet hus hos Borås Energi och Miljö, Västerlånggatan 10

Borås Energi och Miljö och Miljöförvaltningen är på plats och svarar på dina frågor. Rådgivning och önskemål om servisens placering vid tomtgräns. 30 januari kl 16-20. Se inbjudan.

Motiv till utbyggnaden i form av en informationsbroschyr.

Karta över utbyggnadsområdet.

Se frågor och svar för ytterligare information.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.