Avfall och återvinning - så funkar det

I Borås är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker. Tack för att du bidrar till kretsloppsstaden Borås.

Avfallsabonnemang

Avfallsabonnemang för fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är uppdelat i en fast del och en rörlig del. I den fasta delen ingår hämtning av svarta och vita påsar vid din fastighet samt påsar till ditt avfall och lämning av avfall och farligt avfall till återvinningscentral. Den rörliga delen är beroende av volymen på ditt kärl för hushållsavfall.

Priser och kärlstorlekar

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Avfallstaxa. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 309 kr/år. En rörlig del tillkommer och är beroende av kärlstorleken, se nedan.

130 liters kärl, 2 230 kr/år inkl fast avgift (gäller befintliga kärl, storleken har utgått.)
190 liters kärl, 2 394 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 56cm D: 69cm
240 liters kärl, 2 513 kr/år inkl fast avgift H: 107 cm B: 58 cm D: 73 cm
370 liters kärl, 2 876 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 75cm D: 80cm
660 liters kärl H: 121cm B: 127cm D:78cm

Priserna gäller för hämtning varannan vecka och är inklusive moms.
Vid byte av storlek på kärl tar vi ut 188 kr inkl. moms för utkörningen.

Extrahämtning

Vid beställning av extrahämtning utförs tömningen inom tre arbetsdagar från beställningstidpunkten (beställer man på en tisdag räknas onsdag som den första dagen och tömning sker således senast fredag samma vecka).

Uppställningsplats för kärl

Ditt kärl ska stå utanför häck, grind eller staket på hämtningsdagen. Det ska vara lätt att komma åt och vara vänt med handtaget utåt. Kärlet får inte stå uppställt på något som gör att det måste lyftas. Vintertid ska lock och handtag på kärlet vara fritt från snö och is och det ska vara skottat fram till kärlet. Under vinterhalvåret finns singel för halkbekämpning att hämta gratis på våra återvinningscentraler.
Mot en tilläggsavgift går det att få kärlet hämtat och tillbakaställt inne på tomten, kontakta Kundcenter för prisuppgift. För glesbygden gäller att kärlet får stå upp till 10 meter in på tomten utan pristillägg.

Läs föreskrifter för avfallshantering

Behöver du nya påsar?

Knyt en påse av den sort som du behöver i handtaget till ditt avfallskärl på hämtningsdagen så får du nya påsar.

Sommarstugor/fritidshus

Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong. Dessa hämtningar kommer att utföras under perioden vecka 20 till vecka 40 med 10 hämtningar per hushåll. 
Observera att vid normal hämtningsfrekvens kan din första hämtning ske vecka 20 eller vecka 21.

Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning

Har du en obebodd fastighet kan du ansöka om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning. Som obebodd fastighet räknas permanentbostad som står obebodd i minst åtta månader eller fritidshus som inte används under perioden 15 maj - 30 september. Skriv ut formuläret och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret. OBS! Denna ansökan gäller inte slamtömning, ansök om förlängt intervall hos Miljöförvaltningen.

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning. Du kan ansöka om att förlänga tidsperioden mellan hämtningarna av ditt hushållsavfall om du har egen varmkompost till matavfallet. Då hämtar vi endast vita påsar och din avgift (komposttaxa) blir lägre. Skriv ut blanketten och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Delat avfallskärl

Om du inte har så mycket avfall kan du dela avfallskärl med din granne. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området. Skriv ut formuläret och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs till oss efter du har flyttat, läs mer om hur du går tillväga här.

Tömning av hushållsavfall vid vårens helgdagar

Vid påsk, första maj, kristi himmelfärd och nationaldagen tömmer vi ditt avfall som vanligt. Vi kommer alltså även på röda dagar.

Tänk på att återvinningscentralerna har andra öppettider under helgdagar.

Hyr container

Ska du göra en garageröjning eller lägga om taket kan du hyra en container av oss. Priset är uppdelat i utkörning av containern, hyra per dag, hämtning samt hur mycket avfallet väger. Priset per ton varierar för olika avfallsslag. Priset för utkörning och hämtning av containern varierar beroende på hur långt ifrån Sobackens miljöanläggning du bor. För beställning av container kontakta Kundcenter på telefonnummer 020-97 13 00.

Sorteringsinformation för container

Viktigt att tänka på

En container ska i första hand placeras på hårt underlag. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på underlaget på grund av containerns vikt. Vid orena lass klassas hela containern som blandat avfall eftersom vi måste sortera. Felsorteringsavgift och eventuell behandlingsavgift utgår per styck i förekommande fall. Fyll inte avfall över kanten och överskrid inte maxvikten. Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av dig som kund och ska uppvisas för oss innan containern ställs ut. Om du är osäker på hur mycket du kan slänga i de olika containrarna, rådgör med chauffören eller Kundcenter. På bilden ovan visas en 10 m³ och en 35 m³ container.

Slamtömning

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Det betyder att endast kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör får utföra slamtömning hos dig. Lösning av stopp och spolning av ledningar eller andra underhållsarbeten får utföras av vilken sakkunnig person som helst, det är själva borttransporten av slam som är reglerad i lagen. Vi anlitar en entreprenör som utför detta arbete. Slamavskiljare till trekammarbrunnar töms regelbundet en gång per år. Slutna tankar töms när du som kund beställer tömning. Beställa slamtömning kan du göra genom att kontakta oss eller via formulär för slamtömning.

När du beställer slamtömning via e-post tänk på att ange följande:
För- och efternamn, fastighetsbeteckning, telefonnummer, vilken typ av anläggning (trekammarbrunn, sluten tank, BDT) som ska tömmas.

Vid beställning via e-post gäller följande: skickar du e-post på söndag räknas måndag som dagen då beställning mottages och tisdagen räknas som första dagen och din tank blir tömd senast på torsdagen. Ringer du in på en måndag räknas tisdagen som första dagen och din tank blir tömd senast på torsdagen.

Förlängt intervall vid slamtömning

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:
- slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion
- anläggningen har en enligt Miljöförvaltningen godtagbar behandling av avloppsvattnet.
- ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer.
Ansök hos Miljöförvaltningen. Beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Brådskande slamtömning (inom 24 timmar)

LBC Borås AB har jour för slamtömning under kvällar och helger. Kontakta dem vardagar kl 16:00-07:30 och dygnet runt på helger på telefon 033-10 70 50. Fredagar mellan kl 12:00-16:00 ring 033-17 74 71. Debitering sker av LBC Borås AB. För prisuppgift kontakta LBC. Övrig tid beställs brådskande slamtömning via Kundcenter.Jag vill ha tömning av:  *
Multiple selection
Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.