Vår dröm om en fossilbränslefri stad

Borås Energi och Miljö har en dröm om en fossilbränslefri stad. Vårt verktyg för att ta oss mot drömmen är en systemmodell som vi kallarkKretsloppsstaden Borås. Modellen bygger på att vi ska identifiera så många energiströmmar som möjligt och omvandla dessa till olika nyttor för boråsarna.

Exempel på kretslopp är att vi tar hand om hushållsavfallet och omvandlar matavfall till biogas, brännbart hushållsavfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Andra exempel på kretslopp och energiströmmar som vi tar hand om är att vi rötar avloppsslam till biogas och skogsavfall även det till fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Om drömmen ska kunna uppnås i framtiden är det ett antal olika utmaningar som måste antas och övervinnas. Fossilbränslebaserad uppvärmning och fossila fordonsbränslen måste ersättas med förnybar energi, mer förnybar el måste produceras inom Borås och energiströmmarna måste minskas. Det vill säga boråsarna måste energieffektivisera och inte använda onödigt mycket energi till uppvärmning, transporter och elanvändning.

Men en förutsättning för att kretsloppen i Borås ska snurra effektivt, dels ur ett miljömässigt och dels ur ett ekonomiskt perspektiv, är att alla som bor och verkar i staden medverkar i stadens miljöarbete.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.