Fas 1 för projektkontoren är avslutad

2015-09-08 14:55

Fas 1 av byggnationen är avslutad för projektkontoren. Stålbalkar har i veckan svetsats på plats för att stödja huskroppen. Huskroppen kommer att bestå av ett antal mindre sektioner som kommer att fogas samman till en enhet. Byggnaden blir i två plan. Montering av sektionerna kommer påbörjas inom kort.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590