Reko fjärrvärme

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder egentligen kort och gott att vi har en kvalitetssäkrad kundrelation.

För att vara Reko måste vi som företag uppfylla högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Kraven är ställda utifrån de förväntningar som våra kunder har.

Kvalitetssäkringssystemet Reko fjärrvärme har utvecklats av Svensk Fjärrvärme efter diskussioner med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningens Riksförbund.

Rent konkret innebär det att vi som är anslutna har en tydligare och mer lättillgänglig information. Vi har också en öppnare dialog och ger kunderna mer att säga till om. Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör. Vi vill att kunderna ska känna sig trygga och Reko ser dessutom till att fjärrvärmeföretag inte missbrukar sin dominerande ställning.

Som kund har man möjlighet att vända sig till Kvalitetsnämnden om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.

 
Svensk Fjärrvärmes hemsidalänk till annan webbplats finns mer information om Reko fjärrvärme.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö