Vi energideklarerar din villa!

Funderar du på att sälja din bostad eller vill du minska bostadens energikostander och miljöpåverkan? Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som hyrs ut eller är till försäljning vara energideklarerade av en certifierad energiexpert.

I energideklarationen redovisas bland annat bostadens energianvändning. Du får förslag på åtgärder som kan sänka dina energikostnader och minska bostadens klimatpåverkan. Energideklarationen är giltig i tio år och kostnaden är avdragsgill hos Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Vi erbjuder energideklaration till ett fast pris av 5 000 kr* för våra villakunder med fjärrvärme och 5 500 kr* för övriga villaägare inom Borås Stad. För att kunna lämna lämpliga förslag på energibesparande åtgärder besöker vi alltid fastigheten.

Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska klimatpåverkan. Det lönar sig ofta att göra en energideklaration även om du inte planerar att sälja eftersom det finns pengar att spara på åtgärder som minskar energianvändningen. I de flesta fall finns det besparingspotential på cirka 5-10 procent. Detta innebär en lägre energikostnad för dig och en minskad klimatpåverkan.

Vill du veta mer, eller beställa en energideklaration, kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

* Priset är inkl. moms.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö