Waste Refinery

Är avfall bara usch? Nej, idag är avfallet snarare en resurs som ska användas på bästa sätt. Hur vi bäst tar vara på de resurser som finns i avfallet funderar vi på i Waste Refinery som är ett nationellt kunskapscentrum. Utvecklingsarbetet inom Waste Refinery sker i ett gemensamt kluster bestående av representanter från näringsliv, samhälle och forskningsorganisationer.

Kunskapscentrumet är ett samarbete som inletts av Västsvenska aktörer där man vill uppnå ett resurssnålare samhälle som inte är beroende av fossila bränslen.

Syftet är att verka för resurssnål, säker och miljövänlig avfallshantering, som långsiktigt kan bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och medverka till ett kretslopp av näringsämnen.

Bild på Andreas


Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö