Waste Refinery

Är avfall bara usch? Nej, idag är avfallet snarare en resurs som ska användas på bästa sätt. Hur vi bäst tar vara på de resurser som finns i avfallet funderar vi på i Waste Refinery som är ett nationellt kunskapscentrum. Utvecklingsarbetet inom Waste Refinery sker i ett gemensamt kluster bestående av representanter från näringsliv, samhälle och forskningsorganisationer.

Kunskapscentrumet är ett samarbete som inletts av Västsvenska aktörer där man vill uppnå ett resurssnålare samhälle som inte är beroende av fossila bränslen.

Syftet är att verka för resurssnål, säker och miljövänlig avfallshantering, som långsiktigt kan bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och medverka till ett kretslopp av näringsämnen.

Andreas Ulveström arbetar med projektet på Borås Energi och Miljö.
- Eftersom Waste Refinery består av parter från näringsliv, samhälle och forskning ger det oss tillgång till kompetensen som vi inte har själva inom vårt företag. Andreas arbetar med Waste Refinery och ser det som en kanal att hålla sig uppdaterad med vad som sker i branschen.
- Vi kan ta del av resultat från andra projekt inom centret, säger Andreas. Dessutom kan vi samarbeta med de andra som är med i Waste Refinery och driva projekt ihop.

Tycker du att det här verkar intressant?

Läs mer på www.wasterefinery.selänk till annan webbplats

Bild på Andreas
Andreas jobbar med omvärldsbevakning på Borås Energi och Miljö.
Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö