Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB

Presidiet på bild (f.v.): Eva Théen-Johansson, Ulf Sjösten, Carl-Axel Rudd

Presidiet:


Ulf Sjösten (M), Ordförande
Eva Théen-Johansson (MP), Första vice ordförande
Carl-Axel Rudd (FP), Andre vice ordförande
Ulf Sjösten (M)
skicka e-post
Eva Théen-Johansson (MP)
Carl-Axel Rudd (FP)
skicka e-post
Erika Storme Martinger (S)
Jan-Olof Dahlin (C)
skicka e-post
Mats Beausang (S)
Birgitta Hillar (S)
skicka e-post
Matti Dahlbom (V)
Eike Jünke (M)
skicka e-post
Nils-Åke Björklund (M)
Christina Zetterstrand (M)
skicka e-post
Kjerstin Jonsson (S)
skicka e-post
Conny Artursson (S)
skicka e-post
Ulla Krok (S)
Angelica Zetterström (MP)
skicka e-post
Martin Neuman (Vägv)
Bengt Sandell (M)
skicka e-post
Olle Engström (M)
Saveta Ohlsén (M)
skicka e-post
Emil Bertilsson (C)
Gunnel Romild (FP)
skicka e-post
Per-Jonas Carlsson (KD)
Peder Jonsson
(Facklig representant Transport)
skicka e-post
Britt-Marie Andersson
sekreterare
Gunnar Peters (VD)
skicka e-post
Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö