Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB

Presidiet:

Eva Théen-Johansson (MP), Ordförande
Ulrik Nilsson (M), Första vice ordförande
Erika Storme Martinger (S), Andre vice ordförande

Eva Théen-Johansson (MP)
skicka e-post

Ulrik Nilsson (M)
skicka e-post

Erika Storme Martinger (S)
skicka e-post

Ingela Andersson (S)
skicka e-post

Gunnel Romild (FP)
skicka e-post

Mats Beausang (S)
skicka e-post

Birgitta Hillar (S)
skicka e-post

Matti Dahlbom (V)
skicka e-post

Eike Jünke (M)
skicka e-post

Nils-Åke Björklund (M)
skicka e-post

Johan Dahlberg

Johan Dahlberg (S)
skicka e-post

Kjerstin Jonsson (S)
skicka e-post

Joakim Englund (S)
skicka e-post

Nicholas Gregory (S)
skicka e-post

Kristian Silbvers (SD)
skicka e-post

Martin Neuman (S)
skicka e-post

Bengt Sandell (M)
skicka e-post

Tony Strandgård (SD)
skicka e-post

Dennis Söderberg (MP)
skicka e-post

Emil Bertilsson (C)
skicka e-post

Peder Jonsson
Facklig representant Transport
skicka e-post

Per-Jonas Carlsson (KD)
skicka e-post

Gunnar Peters
VD
skicka e-post

Mattias Fredriksson
Facklig representant Vision
skicka e-post

Linda Wilhelmsson
sekreterare
skicka e-post

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö