Vatten och avlopp för företag

Om du har eller ska starta ett företag som generar ett processavloppsvatten som du vill släppa ut till det kommunala avloppsnätet ska du ta kontakt med oss för en bedömning av om vi kan ta emot det.

Vill du öppna en restaurang eller annan livsmedelsverksamhet i kommunen? Då kan du behöva installera en fettavskiljare. Information om detta finns under rubriken fettavskiljare i spalten till vänster.
 
Ska du starta en verksamhet där det tvättas bilar och/eller olika typer av olja används? Då kan du behöva installera en oljeavskiljare. Mer information om detta finns under rubriken oljeavskiljare i spalten till vänster.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö