Hyr container till ditt företag

Behöver ditt företag en container? Vi har containrar i storlekarna 5-35 m³ av flera olika typer och modeller. I broschyren med våra containermodeller kan du se vilken containertyp som passar era behov.

För att beställa en container, få en container avhämtad eller byta storlek på en container du har stående hos dig, kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Beställa tömning av container kan du även göra
via e-post: kund@borasem.se
Tänk på att ange: företagsnamn, kontaktperson, telefonnummer, plats och innehåll för containern.

Tömning av containern utförs så snart som möjligt, dock senast tre arbetsdagar efter det att vi fått din beställning.

Sorteringsinformation vid containerhyra.

Containern på lastbilen är 35 m³ och containern på marken är
10 m³.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö