Tilläggstjänster

Borås Energi och Miljö kan erbjuda ett flertal tilläggstjänster som underlättar för dina hyresgäster när de ska källsortera. Vi utför hämtning av olika utsorterade återvinningsbara material i särskilda kärl på samma plats där kärlen för de svarta och vita påsarna står eller på annan av dig utsedd plats.

Priset på hämtning av återvinningsbara material är betydligt lägre än priset hämtning av svarta och vita påsar. Att använda någon eller några av våra tilläggstjänster behöver därför inte innebära någon större kostnadsökning för dig eftersom mängden avfall i vita påsen troligen minskar.

Vi kan hämta följande avfallsslag vid fastigheten:

- Förpackningar av glas
- Förpackningar av metall
- Förpackningar av papper
- Förpackningar av plast
- Returpapper (tidningar)
- Skrymmande avfall
- El-avfall

För frågor eller tecknande av avtal för tilläggstjänster är du välkommen att kontakta oss vårt Kundcenter, telefon 020-97 13 00.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö