Lämnande av avfall till återvinningscentral

- gällande abonnemang för hyreshus


I avfallsabonnemang för hyreshus ingår lämnande av avfall till återvinningscentralerna. Avfall som kommer från hushållen i fastigheten eller uppkommit i skötseln av fastigheten får lämnas av hyresgästerna själva.

Då fastighetsägaren själv lämnar avfall från hyregästerna betraktas detta som ett verksamhetsavfall och då ska fastighetsägaren lösa ett abonnemang på vår företagsåtervinningscentral Lusharpan. Fastighetsägaren kan också anlita en entreprenör och då gäller samma regler.
 
För allt lämnande av avfall till återvinningscentralerna gäller att avfallet ska vara sorterat i de fraktioner som finns där. Svarta och vita påsar kan inte lämnas till återvinningscentralerna utan endast i kärlen som finns uppställda i anslutning till fastigheten.
 
Här hittar du adresser och öppettider till alla våra återvinningscentraler.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö