Återvinningscentral för företag

I Borås kan företag lämna sitt återvinningsbara avfall på Lusharpans återvinningscentral. Allt farligt avfall ska lämnas direkt på Sobackens avfallsanläggning.

Inpasseringssystem och bättre service på
Lusharpans återvinningscentral

För att förbättra avfallshanteringen och servicen för företag infördes hösten 2009 ett nytt inpasseringssystem på Lusharpans återvinningscentral och vi byggde om Lusharpan med en efterlängtad utfart.

Alla företag ska betala för det antal besök som görs på Lusharpan. Ett besök kostar 200 kr och ni faktureras månadsvis för det antal besök ni gjort den senaste månaden. För att kunna lämna avfall på Lusharpan krävs ett besökskort som fungerar som passerkort. Ni ansöker om besökskort via en ansökningsblankett. Ladda ner och skriv ut blanketten eller hämta en på Lusharpan. Vill ni få den hemskickad, kontakta vårt Kundcenter. Blanketten skickas tillbaka till oss och i retur får ni inom ett par dagar ert kort. Det första kortet är gratis, varje extrakort kostar 100 kronor.

Abonnemang Fristad, Viskafors, Dalsjöfors
Företag som är etablerade i Fristad, Viskafors och Dalsjöfors kan lösa ett årsabonnemang som gäller för den lokala återvinningscentralen och lämna sitt avfall där. Kontakta Kundcenter för mer information. Det finns två olika abonnemang att välja mellan beroende på besöksfrekvens. Två besök per månad kostar 4 800 kr/år (exkl. moms) och fyra besök per månad kostar 10 400 kr/år (exkl. moms). Abonnemangskortet går även att använda som passerkort på Lusharpan men då faktureras ert besök med 200 kr.

Alla priser är exkl moms.

Läs mer i broschyren Avfallstjänster för företag.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö