Avfallstjänster - företag

Borås Energi och Miljö utför så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi har avfallslösningen för dig oavsett om den verksamhet du bedriver är en förskola eller ett vårdhem, en klädaffär eller en matvarubutik, en industriverksamhet eller ett slakteri. Vi skräddarsyr helhetslösningar för ditt företag och er verksamhet.

Vi hanterar material- och energiflöden

Delar av ditt avfall är energi i väntan på att omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller till biogas genom rötning. Annat avfall är en råvara till industrin där man bland annat gör metallskrot till nya bildelar, gamla däck till sprängmattor och gamla plastförpackningar till bullerplank.

Vi ser till att materialet och energin i avfallet inte går till spillo utan fortsätter sin färd runt i kretsloppet. Vi ser också till att farligt avfall hittar en säker väg till slutförvaring som är så miljösäker som möjligt.

På vissa typer av avfall har vi som krav att det är sorterat, medan andra typer kan lämnas både sorterat eller osorterat. Det är dock en fördel för både dig och oss om det avfall ni lämnar är sorterat, av kostnadsskäl och för återförandet av materialen i kretsloppet.

Vi kan ge dig en samlad rapport om hur ditt avfall tagits omhand till din interna miljöredovisning för att du ska kunna visa att din organisation har ett utvecklat miljötänkande. Vi kan också hjälpa dig med rådgivning kring allt som rör avfallshanteringen på ditt företag.

Kontakta oss för att prata igenom din avfallssituation. Du når Kundcenter på telefonnummer 020-97 13 00.

Läs mer i vår broschyr - avfallstjänster för företag

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö