För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Anmäl dig till dialogmötet 19/11  2019-10-14


  Nu är det nya miljöanläggningarna på Energi- och Miljöcenter på Sobacken i drift. Arbetet ute på Sobacken påbörjades i april 2015 och nu under hösten har både avloppsrenings- och kraftvärmeverket invigts och tagits i kommersiell drift. På dialogmötet kommer vi att presentera hur arbetet fortsätter samt berätta om övrig verksamhet på Sobacken.

  Tisdagen den 19 november kl 18:00-19:00 i Sobackens besökscentrum
  (vi möts upp vid informationshuset vid parkeringen)
  Vi bjuder på fika.

  Anmäl dig gärna genom att fylla i formuläret alternativt kontakta
  Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Avverkning på Sobacken  2019-07-24


  From idag och två veckor framåt kommer två skogshuggare fälla barkborreangripna träd på Sobacken.

  Pga. värmen börjar de arbeta kl. 03:00.
 • Risk för luktstörning på Sobacken  2019-06-24


  Under måndagen den 24 juni tömmer vi en av våra två bufferttankar för biogasanläggningen på Sobacken. Tömningen görs för att kunna utföra nödvändigt underhåll. Eventuellt kan arbetet medföra luktstörningar till närboende.

  Ni får gärna i vanlig ordning meddela oss om ni upplever luktstörningarna via våra ordinarie kommunikationskanaler sobacken@borasem.se alternativt ringa kundcenter 020-97 13 00.
  Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.


 • Risk för luktstörning på Sobacken  2019-06-14

  2019-06-14 14:20

  Från och med måndag den 17 juni till onsdag eftermiddag 19 juni sker ombyggnad på biogassystemet på Sobacken. Under tiden som arbetet pågår finns risk för luktstörningn.

  Ni får gärna i vanlig ordning meddela oss om ni upplever luktstörningarna via våra ordinarie kommunikationskanaler sobacken@borasem.se alternativt ringa kundcenter 020-97 13 00.
  Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.


 • Risk för luktstörning på Sobacken  2019-05-29

  2019-05-29 15:15

  Under måndagen den 3 juni kommer underhållsarbete att genomföras på det luktreducerande filtret för slam- och rötningsanläggningen vilket kan komma att medföra att det uppstår luktproblem periodvis under dagen.

  Ni får gärna i vanlig ordning meddela oss om ni upplever luktstörningarna via våra ordinarie kommunikationskanaler sobacken@borasem.se alternativt ringa kundcenter 020-97 13 00.
  Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 14 maj  2019-05-29


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 14 maj. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Anmäl dig till dialogmötet 14/5  2019-04-29


  Nu börjar vi se slutet på genomförandefasen av projektet med Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Arbetet ute på Sobacken påbörjades i april 2015 och till hösten räknar vi med att både avloppsrenings- och kraftvärmeverket ska gå i kommersiell drift. På dialogmötet kommer vi att presentera hur arbetet fortsätter samt berätta om övrig verksamhet på Sobacken.
  Tisdagen den 14 maj kl 18:00-19:00 i Sobackens besökscentrum
  (vi möts upp vid informationshuset vid parkeringen)
  Vi bjuder på fika.
  Anmäl dig gärna genom att fylla i formuläret alternativt kontakta
  Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Risk för luktstörning på Sobacken  2019-04-16

  2019-04-16 07:20

  Intrimningsarbete pågår på Sobacken med det nya avloppsreningsverket och rötningsanläggningen. Under tisdagen den 16 april kommer ett arbete att utföras på rötningsanläggningen vilket kan medföra risk för lukt. Åtgärder har genomförts för att minimera påverkan till omgivningen.

  Ni får gärna i vanlig ordning meddela oss om ni upplever luktstörningarna via våra ordinarie kommunikationskanaler sobacken@borasem.se alternativt ringa kundcenter 020-97 13 00.
  Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.


 • Risk för luktstörning på Sobacken  2019-03-01

  2019-03-01 10:40

  Intrimningsarbete pågår på Sobacken med det nya avloppsreningsverket och rötningsanläggningen. Under de närmaste dagarna kommer vi att utföra en del kompletterande intrimningsarbeten i rötningsanläggningen och detta kan innebära en del luktstörningar. Vi bedömer att det kommer finnas risk för luktstörningar under måndag 4:e mars fram till onsdagen den 6:e mars.

  Ni får gärna i vanlig ordning meddela oss om ni upplever luktstörningarna via våra ordinarie kommunikationskanaler sobacken@borasem.se alternativt ringa kundcenter 020-97 13 00.
  Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.


 • Krossning av returträ på Sobacken  2018-12-19

  2018-12-19 13:30

  Idag kommer vi att starta krossning av returträ på Sobacken. Krossningen kommer att pågå dagtid under ca 5-6 vardagar och kan medföra ljud till omgivningen. Returträd är ett avfall som till största del samlas in via våra återvinningscentraler. Återvinning av det krossade materialet sker genom energiåtervinning.

  Få information via SMS
  För SMS-avisering av driftstörningar använder vi oss av tjänsten UMS,
  kontrollera gärna att ditt nummer stämmer på www.borasem.se/ums.

 • Ångblåsning av kraftvärmeverket på Sobacken  2018-12-19

  2018-11-21 13:00

  Ångblåsning av kraftvärmeverket på Sobacken
  Byggnationen av nya kraftvärmeverket på Sobacken är nu inne i slutskedet.
  Under vecka 48 kommer ångblåsning av det nya kraftvärmeverkets ångsystem att starta och fortgå till och med vecka 50. Ångblåsning innebär att ånga blåses med högt tryck genom ångledningarna för att rensa ledningarna från damm och smuts. I samband med detta kan det bli en del ljud och det bildas ofarliga ångmoln närmast anläggningen. För att minska ljudet kommer ångan ledas via en ljuddämpare. Ångblåsningen kommer ske dagtid mellan 7-19, även helger, och det kommer vara 1-2 ångblåsningar per dag som varar i ungefär en timma.
  Få information via SMS
  För SMS-avisering av driftstörningar använder vi oss av tjänsten UMS,
  kontrollera gärna att ditt nummer stämmer på www.borasem.se/ums.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 21 augusti  2018-09-24


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 21 augusti. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Förlängda arbetstider för byggverksamheten på Sobacken.  2018-01-11


  Borås Energi och Miljö AB bedriver byggverksamhet för uppförande av Energi och Miljöcenter på Sobacken. Energi och Miljöcenter innefattar byggnation av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk med tillhörande slam och rötningsanläggning.

  Projektet delas in i två delar, ett avloppsreningsverk med tillhörande rötningsanläggning och ett kraftvärmeverk. För avloppsreningsverket och rötningsanläggningen är byggnadsarbetena inne i slutfasen. Detta innebär att kvarstående arbeten i huvudsak innefattar maskininstallationer, injustering av processutrustning och idrifttagning. Avloppsreningsverket planeras att tas i drift i Maj 2018.

  Kraftvärmeverket som i sin tur består av ett flertal olika entreprenader har blivit för- senad mot ursprunglig tidplan och tvingats till revidering. Huvudanledningen till detta är upphandlingstekniska problem inom ramen för offentlig upphandling. Kraftvärmeverket planeras nu att startas i provdrift 2019-03-01.

  För att klara provdrift med start mars 2019 kommer byggnadsarbete att behöva utföras i två skift där arbete pågår mellan kl 07:00 till kl 02:00 måndag-söndag. Arbetena kommer initialt att utföras fram till 2018-03-31 men förlängd arbetsgång kan vara aktuellt fram till hösten 2018 beroende på arbetets fortskridande. Pannhuset planeras att vara tätt under sommaren 2018 vilket därefter innebär att merparten av arbetena kommer att ske inomhus. Under december månad planeras anläggningen att startas med proveldningar vilket ställer krav på att anläggningen skall kunna köras dygnet runt med kontinuerlig bemanning.
  Projektet förhåller sig till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från bygg platser, NFS 2004:15. Författningssamlingen föreskriver maximala bullernivåer för vardagar och helger såväl dagtid som kvälls och nattetid. Praktiskt innebär detta att arbetet kommer att planeras så att mer bullrande moment kommer utförs dagtid. Före- byggande bullerdämpande åtgärder är vidtagna inom projektet genom att en 530 m lång bullervall är uppförd mot de närmast boende.

  Vi ber om överseende för eventuella bekymmer under byggnationen. Vid frågor vänligen kontakta Borås Energi och Miljös Kundcenter på tel 020-97 13 00.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 27 november  2017-12-05


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 27 november. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Ledningsarbetet på Gässlösavägen  2017-05-10


  Under tiden maj 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar som skall försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Gässlösavägen.  Läs mer och se kartorna över etapperna här!

Synpunkter på lukt och buller

Vänligen maila oss på sobacken@borasem.se alt ring 020-97 13 00.

Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Prenumerera på utskick
 
 

Förändra prenumerationer

 

Registrera dig för sms-utskick angående Sobacken

Uppgifterna kommer endast att hanteras av Borås Energi och Miljö och då i enlighet med GDPR.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.