Senast ändrad: 2012-02-22

Samrådsmöten om nytt kraftvärme-


och avloppsreningsverk på Sobacken

Den 15:e december tog Borås kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk lokaliserat till Sobacken. Nu håller vi på att bilda en projektorganisation som ska arbeta med projektet. Inledande aktiviteter för projektet blir att förbereda en miljötillståndsansökan och en teknisk beskrivning av projektet samt att hålla samrådsmöten.
 
I veckan som har gått har vi bjudit in närboenden, organisationer och myndigheter till samrådsmöten dels via annonser i media samt med brev till berörda.
 
Närboenden är välkomna till samrådsmöte i Viskaforsskolan den 7:e eller 8:e mars kl 19:00. Organisationer och intresseföreningar är välkomna till samrådsmöte i samma lokal den 6:e mars kl 19:00.
Vi kommer då att informera om projektet samt inbjuda till frågor och diskussioner. Vi bjuder på kaffe och fika under mötet.
 

Här kan ni ladda ner underlag till samrådsmötena.

Se annons om samrådsmöten

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö