Senast ändrad: 2012-04-19

Avbrott i fjärrvärmeleveransen

Torsdagen den 19/4 kl 18.00-06.00

Natten mellan torsdag och fredag kommer det att ske ett avbrott i fjärrvärmeleveransen (värme och varmvatten) på grund av arbete med fjärrvärmeledningen på Alingsåsvägen.

Områden som berörs är Byttorp, Hestra, Tullen, Viared, Ramnaslätt, Lundaskog, Sjömarken och Sandared.

Vid frågor vänligen kontakta Kundcenter, 020-97 13 00.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö